Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie & training
 

Goed om te weten

Algemene voorwaarden

 • Door je te laten behandelen, heb je kennis genomen van deze algemene voorwaarden en ga je hiermee akkoord.
 • Behandeling is uitsluitend op afspraak en wordt in overleg gepland.
 • Als je onverwacht niet op tijd kunt zijn, laat me dit dan direct telefonisch weten.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Voor afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden geannuleerd, ben ik genoodzaakt de behandeling voor 100% in rekening te brengen. Iemand anders had in jouw plaats geholpen kunnen worden.
 • Bij het maken van een afspraak vraag ik altijd naar je e-mail en telefoonnummer om contact te kunnen onderhouden.
 • Tijdens de eerste afspraak vindt ook de intake plaats. Het intakeformulier ontvang je per mail zodra de eerste afspraak is gemaakt evenals de behandelovereenkomst..
 • Bij de eerste afspraak wordt jouw identiteit gecontroleerd middels een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land, een Nederlands vreemdelingendocument of een rijbewijs.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die je tijdens het intakegesprek of gedurende de behandeling aan mij verstrekt.
 • Hygiëne vind ik belangrijk, ook tijdens een behandeling.
 • Praktijk Mariet Rutten en Trainingen in Bathmen is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Alle informatie die je voorafgaand of tijdens een behandeling verstrekt aan Praktijk Mariet Rutten en Trainingen in Bathmen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hierover lees je meer onder het kopje privacy.

Hoewel energetische therapie doorgaans een goede en gezonde invloed heeft op je lichaam en geest, is er een aantal situaties waarin je je beter niet of slechts gedeeltelijk kunt laten behandelen.


In de volgende gevallen wordt een behandeling afgeraden:

 • (hoge) koorts, griep, infectieziekten
 • een gevoeligheid voor of bekend met psychoses
 • hartaandoeningen en/of hartfalen.

Overleg eerst met je huisarts bij twijfel.


Ook voor mij geldt een grens: ik behandel geen mensen met hartfalen, verslavingsproblematieken, borderline of bipolaire stoornissen.


Klachtafhandeling en geschillen
Met ingang van 1 januari 2017 is de wet Wkkgz in werking getreden. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Als zorgverlener is Praktijk Mariet Rutten en Trainingen voor klachtafhandeling en geschillen-commissie aangesloten bij Quasir. Heb jij een klacht over de zorg die Praktijk Mariet Rutten levert, dan kun je deze mondeling en/of schriftelijk indienen.

Komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met:  Quasir - Expertisecentrum K;lachten

In geval van een daadwerkelijke klacht verwijs ik je graag naar het klachtenbehandelingsproces, klik hier.

Bij een geschil kun je contact opnemen met Stichting Zorggeschil.


Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).


Meldcode HG&K

Als registertherapeut ben ik verplicht me te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij signalering. Indien er daadwerkelijk sprake is van een melding, dan gebeurt dit volgens het afwegingskader voor therapeuten en altijd vooraf in samenspraak met de cliënt, zodat hij/zij zich bewust is van het verloop en de (eventuele) gevolgen voor het individu of gezin.


Waarnemingsregeling

In geval van langdurige afwezigheid van Mariet Rutten kan er indien gewenst gebruik gemaakt worden van een waarnemingsregeling in de regio Deventer met 2 collega energetisch therapeuten. Informatie hierover kun je inwinnen bij Mariet Rutten.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info