Tarieven

Tarieven en Vergoedingen

Energetische therapie wordt (grotendeels) vergoed door de zorgverzekeraars mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Op de website van VVET vind je een actueel overzicht van vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraars.

De therapeute is gehouden te handelen conform de AVG en wettelijke regelgeving. Zie hiervoor o.a. de behandelovereenkomst (bij intake).

Energetische (gespreks)therapie:

– Intakegesprek  € 85,- (standaard)
– Intakegesprek (kort)  € 42,50

– Kids-consult (30 min.)  € 30,-
– Consult (30 min.)  € 42,50
– Consult (45 min.)  € 50,-
– Consult (60 min.)  € 65,-
– Consult (75 min.)  € 80,-
– Diepteconsult (90 min.)  € 90,-

Partnerbegeleiding:
– Intakegesprek  € 85,-
– Consult (60 min.) € 105,-
– Consult (90 min.) € 145,-

Overig:
– Telefonisch consult  € 20,- (per 15 min.)

– Ambulant consult € 75,- (1 uur) – in overleg*

Contante betaling na afloop van het intakegesprek (geen pin aanwezig).
Vervolgconsulten worden berekend op tijd en gefactureerd op rekening (per maand).

*) exclusief 49 cent per kilometer reiskosten.

Afzeggen afspraak
Niet tijdig afgezegde consulten worden in rekening gebracht, tenzij de afspraak telefonisch of per e-mail 24 uur van tevoren wordt geannuleerd.

LET OP: niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.